Audicija za radno mjesto u Orkestru Kazališta “Komedija”

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE
„KOMEDIJA“, Zagreb, Kaptol 9

U Zagrebu, 8.5.2017.

 

Kazalište Komedija raspisuje 

A  U  D  I  C  I  J  U

za

radno mjesto

VIOLINA I TUTTI

(ugovor na određeno-zamjena za rodiljni dopust)

 

Audicija će se održati 23. svibnja 2017.

 u 10 sati u dvorani Kazališta „Komedija“, Kaptol 9

 Za pristupanje audiciji kandidati su dužni pripremiti:

  1. W. A. Mozart: 1. stavak s kadencom jednog od koncerta za violinu
  2. J. S. Bach: jedan stavak iz bilo koje partite ili sonate za violinu
  3. zadani materijal iz predstava Kazališta Komedija
  4. prima vista

UVJET: mag. mus. violinist

Svi zainteresirani kandidati svoje prijave sa životopisom mogu dostaviti putem elektoničke pošte na arhiva@komedija.hr, najkasnije do 16.5.2017.

Kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja zadani materijal iz predstava poslat ćemo putem elektroničke pošte.

Napomena: kandidati su dužni sami organizirati korepetitora.