Audicija za vanjske suradnike – pjevačice i pjevače

Zagrebačko gradsko kazalište “Komedija”za potrebe produkcije novog
mjuzikla

A L P H O N S I N E

raspisuje

a u d i c i j u

za vanjske suradnike:

pjevačice (plesačice – glumice)
pjevače (plesače – glumce)

u svrhu popunjavanja ansambla (s pojedinim solističkim zadacima).

Audicija će se održati 19. i 20. siječnja 2018 god. u 14,00 sati u kazalištu Komedija.

Od kandidata se očekuje da pored pjevačke posjeduju plesne i glumačke sposobnosti (provjera istih bit će u drugom krugu audicije).

Za audiciju je potrebno izvesti jedan glazbeni broj, po vlastitom izboru, (poželjno iz svjetske produkcije mjuzikla), a s time osigurati (poslati s prijavom) notni materijal za klavirsku pratnju ili pristupiti audiciji s (klavirskom ili dr.) pratnjom u vlastitom aranžmanu (uz prethodni zahtjev kandidata Kazalište Komedija može pomoći u iznalaženju notnog materijala, iz svoje arhive ili drugih izvora.)

Prijave sa životopisom i fotografijom slati na: alphonsinemusical@gmail.com
zaključno s 18. 1. 2018.
Kontakt: +385 (0)91 5348800

Premijera mjuzikla planira se za 5. svibnja 2018. u Kazalištu Komedija te odbrani kandidati moraju biti na raspolaganju za pripremu produkcije od veljače do svibnja, a s time i za kasnije izvedbe.