Events

#listopad

Datum Vrijeme Predstava Napomena
Četvrtak, 31.10.2019. u 19:30 sati T. Rice - A. Lloyd Webber: JESUS CHRIST SUPERSTAR

#studeni

Datum Vrijeme Predstava Napomena
Subota, 02.11.2019. u 19:30 sati T. Rice - A. Lloyd Webber: JESUS CHRIST SUPERSTAR
Utorak, 05.11.2019. u 19:30 sati M. Matišić: LEGENDA O SVETOM MUHLI
Srijeda, 06.11.2019. u 19:30 sati M. Matišić: LEGENDA O SVETOM MUHLI
Četvrtak, 07.11.2019. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Četvrtak, 07.11.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Petak, 08.11.2019. u 11:00 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Petak, 08.11.2019. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Petak, 08.11.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Subota, 09.11.2019. u 19:30 sati M. Norman - T. Stoppard - L. Hall - P. Cunneen: ZALJUBLJENI SHAKESPEARE
1 2 3 4