Financijski plan

Financijski plan za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu

II Izmjene Proračuna za 2023

1. Izmjene Plana proračuna za 2023. godinu

Financijski plan za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu

1. Rebalans Financijskog plana za 2022. godinu

Financijski plan za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu

Financijski plan za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu

Financijski plan za 2019.-2021. godinu – 2. rebalans

2. Rebalans Financ.plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2020.-2022. godinu

1. Rebalans Financ.plana za 2019. godinu

Financijski plan za 2019.-2021. godinu

2. Rebalans Financ.plana za 2018. godinu

Financijski plan za 2018.-2020. godinu