Jednostavna nabava

Temeljem članka 13. Zakona o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj: 90/11) ne postoje gospodarski subjekti s kojima Zagrebačko gradsko kazalište «Komedija» ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja, ili podizvoditelja odabranom ponuditelju).

Plan nabave 2024.pdf

Plan nabave 2023.xls