Pravni akti

Propisi:

Zakon o kazalištima (“Narodne novine” br. 23/23.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2023_02_23_386.html

Zakon o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1993_08_76_1548.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1997_03_29_427.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1999_05_47_924.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2008_03_35_1142.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2019_12_127_2562.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_12_151_2344.html

Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (“Narodne novine” br. 111/21.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_10_111_1941.html

Zakon o pravu na pristup informacijama (“Narodne novine” br. 25/13., 85/15., 69/22.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2013_02_25_403.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_08_85_1649.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_06_69_1025.html

Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća Uredba o zaštiti podataka)
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=hr

Pravilnik o očevidniku kazališta (“Narodne novine” br. 35/07., 110/16., 36/20.)
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2007_04_35_1112.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2016_11_110_2422.html
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_03_36_763.html

Kolektivni ugovor za zaposlene u ustanovama kulture Grada Zagreba
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2015&broj=260&akt=41F506C03C0A7D69C1257F240052BED9

I Dodatak
http://www1.zagreb.hr/slglasnik/index.html#/akt?godina=2016&broj=240&akt=B0038C626361F879C12580990025C3F8

II Dodatak
http://www1.zagreb.hr/zagreb/slglasnik.nsf/7ffe63e8e69827b5c1257e1900276647/
aa6b5d78bffc7a1bc12580cd0050c4cd


Statut Zagrebačkog gradskog kazališta “Komedija”

Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Zagrebačkog gradskog Kazališta “Komedija”

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti i imenovanje povjerljive osobe i njezina zamjenika

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i njezinog zamjenika za nepravilnosti