Events

#veljača

Datum Vrijeme Predstava Napomena
Četvrtak, 14.02.2019. u 19:30 sati E. John - T. Rice: AIDA
Petak, 15.02.2019. u 19:30 sati E. John - T. Rice: AIDA
Subota, 16.02.2019. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Subota, 16.02.2019. u 19:30 sati P. Portner: ČISTO LUDILO
Ponedjeljak, 18.02.2019. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Ponedjeljak, 18.02.2019. u 19:30 sati P. Portner: ČISTO LUDILO
Utorak, 19.02.2019. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Srijeda, 20.02.2019. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Četvrtak, 21.02.2019. u 19:30 sati A. Nicolaj: NIJE BILA PETA, BILA JE DEVETA
Četvrtak, 21.02.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
1 2 3 4