In memoriam Martin Sagner

POGREB gospodina MARTINA SAGNERA bit će u subotu, 16.11.2019. u 11:00 sati ispred mrtvačnice na Mirogoju.

KOMEMORACIJA će se održati u ponedjeljak, 18.11.2019. u 14:00 sati u dvorani Tribine Grada Zagreba, Kaptol 27, Zagreb.

Sa žaljanjem smo primili vijest da nas je u 88. godini napustio bivši glumac našega Kazališta, gospodin Martin Sagner. Član Kazališta “Komedija” bio je od 1. prosinca 1970. do 6. 9. 1992.

MARTIN SAGNER rođen je u Novigradu Podravskom 11.kolovoza 1932. godine, Gimnaziju završava u Koprivnici, Akademiju za dramsku umjetnost u Zagrebu, a 1955. dobiva prvi glumački angažman u Narodnom kazalištu “August Cesarec” u Varaždinu. Prva uloga bila je za njega prst sudbine – Čeko u opereti “Grofica Marica”, da bi mnogo kasnije (1969.) svoju plodnu glumačku karij­eru nastavio u Kazalištu “Komedija” – najprije kao honorarni član glumačkog ansambla, a od 1970. stalni. U svojem bogatom glumačkom opusu u Kazalištu “August Cesarec” u Varaždinu ostvario je nekoliko značajnih glumačkih kreacija, a za ulogu Astrova u Čehovljevoj drami “Ujak Vanja” dobio je “Prvomajsku nagradu” Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske.

Kao slobodan umjetnik radio je u Satiričkom kazalištu “Jaza­vac”, a početkom 1969. počelo je snimanje za njega najznačajnije televizijske serije “Gruntovčani” Mladena Kerstnera. Za ulogu Dudeka dobio je 1976. Nagradu grada Zagreba i pronio slavu ovog popularnog lika i izvan televizijskom medija. Znao je ući u dušu ovog popularnog lika – Dudek, mali čovjek, sa svojim malim mogućnostima se suprostavlja društvenim nepravdama, nepoštenju, ponižavanju, kojekakvim šikaniranjima, ljudskim zlobama i jalu, na jedan svoj, poseban način. Oživljavanje lika tog malog čovje­ka, postala je velika glumačka kreacija Martina Sagnera. Za ovu ulogu dobio je i Nagradu za najbolju mušku ulogu na TV festi­valu u Portorožu.

Dolaskom u Komediju doveo je ovo kazalište u situaciju da na repertoar stavlja djela zato što ima Martina Sagnera ili da zato što ima Martina Sagnera naručuje nova djela kojima će on svojim interpretacijama osigurati dug život na sceni. Tako je ostvario značajne kreacije, kao što su Matiček u komediji T. Linharta: Matiček  se  ženi, Favorin u  Svetom  Aleksiju  Tituša Brezovačkog, Lacika Petar u Zagorkinim Jalnuševčanima, Andrija Miljević u Graničarima Josipa Freudenreicha. Kazalište “Komedi­ja” je zbog njega naručilo od Mladena Kerstnera tekst za komediju Weekend v Gruntovcu, u kojoj je Martin Sagner igrao ulogu Draža Katalenića i koja je njemu i Komediji donijela još veću popu­larnost. Ono najljepše što je krasilo glumački lik Martina Sagnera jest njegova posebna i specifična mogućnost neposrednog komuniciranja s publikom, koja je na to odgo­varalo na najljepši mogući način, dugotrajnim aplauzima.

Kazalište “Komedija” iz razloga što ovog vrsnog glumca ima u svojim redovima, stavila je na repertoar i komediju Tone Partljiča Moj tata socijalistički kulak, premjestivši radnju u međimurski kraj. Predstava je doživjela troznamenkasti broj izvedbi, a Martin Sagner je 1986. za najbolju mušku glavnu ulogu Jože Mraveka nagrađen “Prvomajskom nagradom” Udruženja dramskih umjetnika Hrvatske.

Ono što još više širi njegov glumački opus i karakteristično je upravo za repertoar Kazališta Komedija jesu njegove nezabo­ravne kreacije glavnih uloga u mjuziklima O-kaj i KAJ2O, te značajne i karakteristične epizode Uga Tudešaka u Dundu Maroju, Štanka u opereti Ive Tijardovića Splitski akvarel, u policijskog inspektora Pubu u mjuziklu Alfija Kabilja i Milana Grgića Car Franjo Josip u Zagrebu. Zadnju ulogu na Komedijinoj pozornici odigrao je u mjuziklu Nine Škrabea i Arsena Dedića Lady Šram, premijerno izvedenoj 1991.

Uz stalni angažman u svojoj matičnoj kući, Martin Sagner snimio je osim “Gruntovčana” još nekoliko televizijskih serija, kao što su “Mejaši”, prethodnica “Gruntovčana”, zatim “Prizori iz obi­teljskog života”, te suvremena TV serija “Punom parom”, nosilac je i glavne uloge izvornog slovenskog djela na TV Ljubljani Petra Božića “Barakan”.

U ovom kratkom osvrtu sigurno nismo uspjeli spomenuti sve što je činilo cjeloviti umjetnički lik ovog istaknutog i popularnog glum­ca, čiji ćemo zadržati u trajnom sjećanju.

Obitelji Sagner upućujemo izraze iskrene sućuti.