Piaf – MOJ BOŽE

5. MOJ BOŽE
Mon Dieu (M. Vaucaire – C. Dumont)

(prevela: Lada Kos)

 Moj Bože,
Moj Bože,
Moj Bože,
ostavi mi
još malo
moju ljubav.
Jedan dan,
dva dana,
osam dana,
još mi ga samo malo
ostavi.

Vrijeme će cijeniti
sve izrečeno,
vrijeme će stvoriti
uspomene.
Moj Bože,
O, da,
moj Bože,
daj da mi još malo
ispuni život.

Moj Bože,
Moj Bože,
Moj Bože,
ostavi mi još samo malo
moju ljubav.
Šest mjeseci,
tri mjeseca,
dva mjeseca,
daj mi još samo
jedan mjesec.

Vrijeme započne
ili završi.
Vrijeme zasvijetli
ili potamni.
Moj Bože,
Moj Bože,
Moj Bože,
Ako i nisam u pravu
daj mi još
samo malo.
Ako i nisam u pravu
daj mi
još.

NAPOMENA: Prijevode objavljujemo samo za privatnu uporabu posjetitelja stranica. Sva prava pridržana. Želite li se javno koristiti prijevodom ili nekim njegovim dijelom, molimo zatražite pismeno odobrenje u propagandnoj službi Kazališta (propaganda@komedija.hr).