Audicija za radna mjesta u orkestru

U Zagrebu, 10.1.2019

Kazalište Komedija raspisuje

A  U  D  I  C  I  J  U

za

radna mjesta

FLAUTA I

FLAUTA II + PICCOLO

 Audicija će se održati 13. veljače 2019.

 u 10 sati u dvorani Kazališta „Komedija“, Kaptol 9

 Za pristupanje audiciji kandidati su dužni pripremiti:

  1. W. A. Mozart: Koncert za flautu i orkestar (s kadencom)
  2. djelo po izboru
  3. zadani materijal
  4. prima vista

UVJET: mag. mus. flautist

Svi zainteresirani kandidati prijave sa životopisom,  kontakt podacima, dokazom o stručnoj spremi i dokazom o ukupnom radnom iskustvu dostaviti na mail adresu: tajnistvo@komedija.hr do 31. siječnja 2019.

Kandidatima koji zadovoljavaju formalne uvjete natječaja zadani materijal poslat ćemo putem elektroničke pošte.

Napomena: kandidati su dužni sami organizirati korepetitora.