Audicija za uloge u “Grofici Marici”!

Kazalište Komedija raspisuje

A  U  D  I  C  I  J  U

za

uloge Marice, Tassila i Lise
u opereti Emmericha K
álmána GROFICA MARICA

 

 Audicija će se održati u srijedu, 19. lipnja 2019. u s početkom u 10 sati

 u Kazalištu „Komedija“, Kaptol 9

 

Svi zainteresirani kandidati prijave sa životopisom i kontakt podacima moraju dostaviti na mail adresu: tajnistvo@komedija.hr do 18. lipnja 2019.

Prijavljenim kandidatima će materijali za audiciju biti poslani putem elektroničke pošte.