Natječaj za popunjavanje radnog mjesta tonski tehničar (M/Ž)

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje

N A T J E Č A J

za izbor jednog radnika na radno mjesto  tonski tehničar  (M/Ž)

 

Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme

Uvjeti :

–  SSS tehničkog ili elektrotehničkog smjera

– 1 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima,

– probni rad 2 mjeseca,

Opis poslova:

 • radi sa tonskim uređajima, brine o njihovom pravilnom postavljanju i puštanju u rad (tonski mixer, mikrofoni, tonski monitori i sva ostala tonska oprema)
 • radi na monitor mixeru te prilagođava zvuk na pozornici i u orkestru.
 • prilikom pripreme nove predstave usko surađuje s obikovateljem tona i slijedi upute i naloge istog
 • prisutan je na pokusima, generalnim probama i predstavama
 • brine se o pravilnom spajanju audio ulaza i izlaza na tonski mixer
 • brine se za ispravnost svih uređaja za zvučnu reprodukciju, razglasnog uređaja, elektrosignalnog i drugog uređaja
 • o ispravnosti ili stanju svih uređaja redovito podnosi izvješća majstoru tona, te mu je direktno odgovoran za svoj rad.
 • u radionici radi na održavanju tonskih i telekomunikacijskih uređaja.
 • nabavlja materijal za održavanje uređaja slabe struje.
 • za vrijeme rada mora koristiti zaštitna sredstva za rad prema važećim propisima zaštite na radu
 • obavlja i druge poslove iz područja svoga rada po nalogu voditelja tehnike

POSEBNI ZAHTJEVI: 

Dobro poznavanje digitalnih audio konzola (Midas, Yamaha, Digico, Allen&Heath)

PREDNOSTI: rad na dramskim i glazbenim predstavama, rad na koncertima i sl. 

Uz prijavu na natječaj treba priložiti:

 • životopis
 • preslika svjedodžbe/diplome,
 • presliku dokaza o ukupnom radnom iskustvu (elektronički zapis HZMO-a).

Na natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo javiti osobe oba spola.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine: 121/17, 98/19 i 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20ZOHBDR%202021.pdf

 

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rada (Narodne novine: 84/21) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 49. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//dokumenti/Nikola//popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju-%20Zakon%20o%20civilnim%20stradalnicima%20iz%20DR.pdf

Natječaj je objavljen u Biltenu i na Internet stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Rok za prijavu je 8.2.2024. godina.

Životopise s kontakt podacima, dokaz o stručnoj spremi i dokaz o ukupnom radnom iskustvu dostaviti na mail adresu: tajnistvo@komedija.hr.

Nepravovremeno podnesene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Intervju će se obaviti isključivo s kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja.

Poslodavac ima pravo ne odabrati niti jednog kandidata i poništiti natječaj kao i organizirati provjeru znanja.