Odluka o poništenju natječaja za imenovanje ravnatelja / ravnateljice

Zagrebačko gradsko kazalište „Komedija“

Kaptol 9

10 000 Zagreb

UR.BROJ: 689/2020

U Zagrebu 14.07.2020.

 

Na temelju čl. 41. Statuta Zagrebačkog gradskog kazališta „Komedija“ od 30.3.2007., 06.12.2012., 12.11.2013. i 23.3.2015.,. Kazališno vijeće  na sjednici održanoj dana 14.7.2020. godine donijelo je  slijedeću

ODLUKU O PONIŠTENJU NATJEČAJA ZA IMENOVANJE RAVNATELJA/RAVNATELJICE

 ZAGREBAČKOGA GRADSKOG KAZALIŠTA „KOMEDIJA“

 

 

  1. Poništava se natječaj za imenovanje ravnatelja/ravnateljice Zagrebačkog gradskog kazališta „ Komedija“ objavljenog 18.03.2020. u Narodnim novinama broj 31/2020  te Večernjem listu i mrežnim stranicama Zagrebačkog gradskog kazališta „ Komedija“.
  2. Ova odluka objavit će se u Narodnim novinama, Večernjem listu i mrežnim stranicama Zagrebačkog gradskog kazališta „ Komedija“.

 

 

Predsjednica Kazališnog vijeća

Zagrebačkog gradskog kazališta „ Komedija“

Mirta Balog