Kazališno vijeće

Članovi kazališnog vijeća:

Mirta Balog, predsjednica Kazališnog vijeća
Marija Sekelez, članica
Davor Ljubić, član
Nevenka Pavleković, članica
Jasna Bilušić, članica

 

 1.    Konstituirajuća sjednica
 2.    2. sjednica
 3.    3. sjednica
 4.    Prva izvanredna sjednica
 5.    4. sjednica
 6.    5. sjednica
 7.    6. sjednica
 8.    7. sjednica
 9.    19. sjednica
 10.    20. sjednica
 11.    21. sjednica
 12.    22. sjednica
 13.    23. sjednica
 14.    24. sjednica
 15.    25. sjednica
 16.    26. sjednica
 17.    27. sjednica
 18.    28. sjednica
 19.    29. sjednica
 20.    Treća izvanredna sjednica
 21.    Četvrta izvanredna sjednica
 22.    Peta izvanredna sjednica