Natječaj za popunjavanje radnog mjesta tonski tehničar (M/Ž)

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje N A T J E Č A J za izbor jednog radnika na radno mjesto  tonski tehničar  (M/Ž)   Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme Uvjeti : -  SSS tehničkog ili elektrotehničkog smjera - 1 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima, - probni rad 2 mjeseca, Opis poslova: radi sa tonskim uređajima, brine o njihovom pravilnom postavljanju i puštanju u rad (tonski mixer, mikrofoni, tonski...
More

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta krojač – garderobijer (M/Ž)

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje N A T J E Č A J  za izbor 2 radnika na radno mjesto  krojač – garderobijer (M/Ž)   Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme Uvjeti : -  SSS (KV) krojačkog smjera - 1 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima, - probni rad 2 mjeseca, Opis poslova: priprema kostime za probe, predstave i druge priredbe, održava kostime u ispravnom stanju te obavlja krojačke poslove; na genera...
More

Ponovljeni natječaj za radno mjesto Operater rasvjete

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje   P O N O V LJ E N I     N A T J E Č A J   za izbor jednog radnika na radno mjesto  OPERATER RASVJETE  (M/Ž)   Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme Uvjeti : -  SSS (KV) ELEKTRO SMJERA, - 1 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima, - probni rad 2 mjeseca, Opis poslova: postavlja rasvjetu na pokusima, generalnim pokusima i predstavama, te pr...
More

Natječaj za popunjavanje radnog mjesta – glavni knjigovođa

ZAGREBAČKO GRADSKO KAZALIŠTE „KOMEDIJA“, Kaptol 9, raspisuje   N A T J E Č A J     za izbor jednog radnika na radno mjesto  GLAVNI KNJIGOVOĐA  (M/Ž)   Ugovor o radu sklapa se na neodređeno vrijeme Uvjeti : - VŠS (iz područja ekonomskih znanosti) - 1 godine radnog staža na istim ili sličnim poslovima, - probni rad 2 mjeseca Opis poslova: vodi glavnu knjigu, te brine o ažurnosti knjiženja podataka u glavnu knjigu sudjeluje u pripremi ...
More