Arhiva predstava

Arhiva predstava po mjesecima:

Datum Vrijeme Predstava Napomena
Srijeda, 07.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Petak, 09.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Subota, 10.11.2018. u 21:30 sati CABARET by MIRO UNGAR
Srijeda, 14.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Četvrtak, 15.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Petak, 16.11.2018. u 20:00 sati CHANSONFEST 2018.
Subota, 17.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Subota, 17.11.2018. u 20:00 sati Koncert OPERETA GALA
Subota, 17.11.2018. u 21:30 sati CABARET by MIRO UNGAR
Srijeda, 21.11.2018. u 18:00 sati KONCERT VJEČNIH MELODIJA
Četvrtak, 22.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Petak, 23.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Subota, 24.11.2018. u 21:30 sati CABARET by MIRO UNGAR
Ponedjeljak, 26.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Utorak, 27.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Srijeda, 28.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Četvrtak, 29.11.2018. u 19:30 sati N. Vasiljevič Gogolj: REVIZOR
Petak, 30.11.2018. u 19:30 sati R. Shart: MOJA ŽENA SE ZOVE BORIS
Subota, 01.12.2018. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Nedjelja, 02.12.2018. u 19:00 sati N. Vasiljevič Gogolj: REVIZOR
Utorak, 04.12.2018. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Utorak, 04.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Srijeda, 05.12.2018. u 19:30 sati T. Vermes: OPET ON
Četvrtak, 06.12.2018. u 19:30 sati T. Vermes: OPET ON
Petak, 07.12.2018. u 19:30 sati V. Balog - T. Uhlik: NARODIL SE MLADI KRALJ
Subota, 08.12.2018. u 19:30 sati V. Balog - T. Uhlik: NARODIL SE MLADI KRALJ
Nedjelja, 09.12.2018. u 18:00 sati Godišnji koncert KUD-a "Bukovac"
Ponedjeljak, 10.12.2018. u 19:30 sati V. Balog - T. Uhlik: NARODIL SE MLADI KRALJ
Utorak, 11.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Srijeda, 12.12.2018. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Srijeda, 12.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Četvrtak, 13.12.2018. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Petak, 14.12.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Subota, 15.12.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Ponedjeljak, 17.12.2018. u 19:30 sati BOŽIĆNI KONCERT
Utorak, 18.12.2018. u 19:30 sati BOŽIĆNI KONCERT
Utorak, 18.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
1 2 3 4 5 6

TRAVANJ / SVIBANJ / LIPANJ / SRPANJ 2016.