Arhiva predstava

Arhiva predstava po mjesecima:

Datum Vrijeme Predstava Napomena
Petak, 09.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Subota, 10.11.2018. u 21:30 sati CABARET by MIRO UNGAR
Srijeda, 14.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Četvrtak, 15.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Petak, 16.11.2018. u 20:00 sati CHANSONFEST 2018.
Subota, 17.11.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Subota, 17.11.2018. u 20:00 sati Koncert OPERETA GALA
Subota, 17.11.2018. u 21:30 sati CABARET by MIRO UNGAR
Srijeda, 21.11.2018. u 18:00 sati KONCERT VJEČNIH MELODIJA
Četvrtak, 22.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Petak, 23.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Subota, 24.11.2018. u 21:30 sati CABARET by MIRO UNGAR
Ponedjeljak, 26.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Utorak, 27.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Srijeda, 28.11.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Četvrtak, 29.11.2018. u 19:30 sati N. Vasiljevič Gogolj: REVIZOR
Petak, 30.11.2018. u 19:30 sati R. Shart: MOJA ŽENA SE ZOVE BORIS
Subota, 01.12.2018. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Nedjelja, 02.12.2018. u 19:00 sati N. Vasiljevič Gogolj: REVIZOR
Utorak, 04.12.2018. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Utorak, 04.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Srijeda, 05.12.2018. u 19:30 sati T. Vermes: OPET ON
Četvrtak, 06.12.2018. u 19:30 sati T. Vermes: OPET ON
Petak, 07.12.2018. u 19:30 sati V. Balog - T. Uhlik: NARODIL SE MLADI KRALJ
Subota, 08.12.2018. u 19:30 sati V. Balog - T. Uhlik: NARODIL SE MLADI KRALJ
Nedjelja, 09.12.2018. u 18:00 sati Godišnji koncert KUD-a "Bukovac"
Ponedjeljak, 10.12.2018. u 19:30 sati V. Balog - T. Uhlik: NARODIL SE MLADI KRALJ
Utorak, 11.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Srijeda, 12.12.2018. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Srijeda, 12.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Četvrtak, 13.12.2018. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Petak, 14.12.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Subota, 15.12.2018. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Ponedjeljak, 17.12.2018. u 19:30 sati BOŽIĆNI KONCERT
Utorak, 18.12.2018. u 19:30 sati BOŽIĆNI KONCERT
Utorak, 18.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Srijeda, 19.12.2018. u 19:30 sati BOŽIĆNI KONCERT
Srijeda, 19.12.2018. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Četvrtak, 20.12.2018. u 19:30 sati P. Portner: ČISTO LUDILO
Petak, 21.12.2018. u 19:30 sati P. Portner: ČISTO LUDILO
Subota, 22.12.2018. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Petak, 28.12.2018. u 19:30 sati BEČ U AGRAMU, novogodišnji koncert
Subota, 29.12.2018. u 19:30 sati BEČ U AGRAMU, novogodišnji koncert
Nedjelja, 30.12.2018. u 19:30 sati BEČ U AGRAMU, novogodišnji koncert
Ponedjeljak, 31.12.2018. u 17:30 sati BEČ U AGRAMU, novogodišnji koncert
Utorak, 08.01.2019. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Srijeda, 09.01.2019. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Četvrtak, 10.01.2019. u 19:30 sati A. Nicolaj: NIJE BILA PETA, BILA JE DEVETA
Četvrtak, 10.01.2019. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Petak, 11.01.2019. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Subota, 12.01.2019. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Ponedjeljak, 14.01.2019. u 19:30 sati J. R. Brown: PROŠLIH PET GODINA
Utorak, 15.01.2019. u 19:30 sati J. R. Brown: PROŠLIH PET GODINA
Srijeda, 16.01.2019. u 19:30 sati J. R. Brown: PROŠLIH PET GODINA
Četvrtak, 17.01.2019. u 19:30 sati J. R. Brown: PROŠLIH PET GODINA
Četvrtak, 17.01.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Petak, 18.01.2019. u 19:30 sati J. R. Brown: PROŠLIH PET GODINA
Petak, 18.01.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Subota, 19.01.2019. u 19:30 sati M. Vuković Runjić / A. Tonković Dolenčić - I. J. Skender: FARAON IZ ILICE JE MRTAV
Ponedjeljak, 21.01.2019. u 19:30 sati M. Vuković Runjić / A. Tonković Dolenčić - I. J. Skender: FARAON IZ ILICE JE MRTAV
Utorak, 22.01.2019. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Utorak, 22.01.2019. - Petak, 25.01.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Srijeda, 23.01.2019. u 19:30 sati T. Vermes: OPET ON
Četvrtak, 24.01.2019. u 19:30 sati T. Vermes: OPET ON
Petak, 25.01.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Subota, 26.01.2019. u 19:30 sati E. John - T. Rice: AIDA
Ponedjeljak, 28.01.2019. u 19:30 sati E. John - T. Rice: AIDA
Utorak, 29.01.2019. u 19:30 sati N. Vasiljevič Gogolj: REVIZOR
Srijeda, 30.01.2019. u 19:30 sati N. Vasiljevič Gogolj: REVIZOR
Četvrtak, 31.01.2019. u 19:30 sati A. Nicolaj: NIJE BILA PETA, BILA JE DEVETA
Četvrtak, 31.01.2019. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Petak, 01.02.2019. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Petak, 01.02.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Subota, 02.02.2019. u 19:30 sati B. Andersson – B. Ulvaeus – C. Johnson: MAMMA MIA!
Petak, 08.02.2019. u 19:30 sati M. Matišić: LEGENDA O SVETOM MUHLI
Subota, 09.02.2019. u 19:30 sati M. Matišić: LEGENDA O SVETOM MUHLI
Ponedjeljak, 11.02.2019. u 19:30 sati M. Matišić: LEGENDA O SVETOM MUHLI
Utorak, 12.02.2019. u 19:30 sati M. Matišić: LEGENDA O SVETOM MUHLI
Srijeda, 13.02.2019. u 19:30 sati M. Matišić: LEGENDA O SVETOM MUHLI
Četvrtak, 14.02.2019. u 19:30 sati E. John - T. Rice: AIDA
Petak, 15.02.2019. u 19:30 sati E. John - T. Rice: AIDA
Subota, 16.02.2019. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Subota, 16.02.2019. u 19:30 sati P. Portner: ČISTO LUDILO
Ponedjeljak, 18.02.2019. u 19:30 sati M. Grgić – A. Kabiljo: JALTA, JALTA
Ponedjeljak, 18.02.2019. u 19:30 sati P. Portner: ČISTO LUDILO
Utorak, 19.02.2019. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Srijeda, 20.02.2019. u 19:30 sati M. Wynne: TULUM U SAMOSTANU
Četvrtak, 21.02.2019. u 19:30 sati A. Nicolaj: NIJE BILA PETA, BILA JE DEVETA
Četvrtak, 21.02.2019. u 20:00 sati J. Buchan - A. Hitchcock: 39 STEPENICA
Petak, 22.02.2019. u 19:30 sati M. Matišić: LEGENDA O SVETOM MUHLI
1 2 3 4 5 6 7 8

TRAVANJ / SVIBANJ / LIPANJ / SRPANJ 2016.